Laboratorium

Jako lakiernia proszkowa certyfikowana znakiem jakości QUALICOAT oferujemy usługi nakładania powłok lakierniczych spełniających najwyższe wymagania jakościowe. Monitorowanie procesu przygotowania powierzchni, malowania proszkowego oraz kontrola jakości wyrobów gotowych są ściśle prowadzone według norm określonych w Wymaganiach Technicznych Znaku Jakości Qualicoat dla Farb Lakierów i Powłok Proszkowych na Aluminium do Celów Architektonicznych (pełny tekst do pobrania tutaj ).

Kontrola  parametrów procesów chemicznych oraz badania fizyczne i mechaniczne powłok proszkowych należą do codziennych czynności personelu laboratorium, które wyposażone jest w odpowiedni sprzęt umożliwiający:

 • pomiar stopnia połysku zgodnie z normą EN ISO 2813
 • pomiar grubości powłoki lakierniczej zgodnie z normą EN ISO 2360
 • wykonywanie prób udarności powłok proszkowych dla farb I klasy zgodnie z normą EN ISO 6272-2/ASTM D2794 oraz dla farb  II, III klasy zgodnie z normą EN ISO 6272/ASTM D2794
 • badanie twardości metodą  Buchholza
 • badanie przyczepności i elastyczności (test tłoczności)
 • badanie odporności na działanie zaprawy zgodnie z normą EN 12206-1
 • badanie odporności na działanie wrzącej wody
 • badania mikroskopijne
 • test polimeryzacji
 • test zginania zgodnie z normą EN ISO 1519
 • próba odporności na uderzenie
 • test Machu