powłoki Synthatec

Od 2008 r. lakiernia proszkowa Z.T.P. jest certyfikowanym aplikatorem farb Synthatec System, które umożliwiają uzyskanie odpornych na korozję powłok proszkowych aplikowanych na elementach konstrukcji obiektów zlokalizowanych w najbardziej wymagających warunkach klimatycznych zaliczanych według normy EN ISO 12944 do klasy C4 i C5. Z uwagi na wysokie wymagania jakości powłoki Synthatec mogą być nakładane wyłącznie w lakierniach proszkowych posiadających status Approved Aplicator nadany przez Valspar Powder Coating Ltd.

Wysoka odporność na korozję powłok lakierniczych wykonanych farbami Synthatec sprawia, że znajdują one szczególne zastosowanie w miejscach narażonych na działanie niekorzystnych warunków zewnętrznych jak zanieczyszczone aglomeracje miejskie, w pobliżu akwenów wodnych (pływalnie, mosty, budynku nadmorskie) czy nawet w tak ekstremalnych klimatach jak np. Bliski Wschód. Wykazują 3-krotnie większą odporność na działanie czynników zewnętrznych w porównaniu do standardowych farb poliestrowych. Dzięki temu jako certyfikowana lakiernia możemy udzielać nawet 30 letniej gwarancji na powłoki lakiernicze konkretnych obiektów odpowiadające wymaganiom Qualicoat, GSB i BS6496/7.

Farby Synthatec produkowane są w szerokim zakresie kolorów palety RAL o różnych stopniach połysku. Szczegółowy wykaz dostępnych kolorów palety Synthatec można zobaczyć tutaj.